catala espanol
Facbook Facebook Facebook

Agustí Cortés Soriano

Agustí Cortés Soriano

16 de juny de 2019

Quan detectem fallades o defectes a l’Església, ja sigui simplement per a criticar-la, com per a reformar-la amb bona intenció, oblidem que la foscor tan sols es detecta si tenim (o creiem tenir) llum. En el fons, oblidem que la foscor només és absència de llum.

Per això, el més important és conèixer la llum. La crítica a l’Església o els intents de reformar-la són correctes o no, segons la llum que es prengui com a base per a descobrir les seves foscors. A més, tenir clar quina serà la llum, serà decisiu a l’hora de saber cap on s’ha de caminar en qualsevol intent de renovació.

Va ser un gran encert que l’última redacció del document més important del concili Vaticà II, la Constitució sobre l’Església Lumen Gentium, comencés recordant que Déu–amor, segons ens va revelar Jesucrist, és un sol Déu en Trinitat de persones. La Constitució, un cop exposat el designi salvador del Pare, explica la missió del Fill Jesucrist i de l’Esperit, per a acabar dient:

“Així, tota l’Església apareix com el poble unit per la unitat del Pare, el Fill i de l’Esperit Sant” (n. 4)

És una expressió feliç presa de la tradició (sant Cebrià). Ja sant Agustí havia dit que només trobarem perdó allà on es comunica l’amor de Déu, és a dir, l’amor del Pare, del Fill i de l’Esperit d’una manera indivisible (Sermó 71,33). Què significa això? Significa que quan Déu va determinar salvar la humanitat mitjançant el seu amor, ho va fer creant una comunió d’amor com Ell és en si mateix. Només que en aquest cas, és una comunió d’amor ja a la terra i entre els éssers humans. I això és pròpiament l’Església.

Per tant, la llum, aquesta llum que fa possible detectar les ombres i que ens guia en el camí de tota reforma, és aquesta comunió d’amor que existeix en la Trinitat. Més encara, aquesta és la llum que necessita el món. Així comença el document fonamental del concili Vaticà II:

“Crist és la llum dels pobles. Per això, aquest sagrat Sínode, reunit en l’Esperit Sant, desitja vehementment il·luminar tots els homes amb la llum de Crist, que resplendeix sobre el rostre de l’Església” (n. 1)

Hi ha llum on hi ha comunió d’amor. Aquesta comunió d’amor, que naixent del Pare, es va comunicar per mitjà del Fill Jesucrist i s’expandeix a tots els pobles a través de l’Esperit. L’Església no és la llum, però sí el seu reflex; és i ha de ser, reflex en el món i en la història concreta, d’aquesta mateixa comunió d’amor.

El llibre de l’Apocalipsi, que ens ha acompanyat com un profeta viu i clarivident, en la recerca d’una nova Església, ens diu:

“Les nacions caminaran a la llum de la ciutat i els reis del món li portaran les seves riqueses” (Ap21,24)

Una comunió d’amor, la unitat en la diversitat de persones, que brilla infinitament en Déu, i que irradia en una comunitat humana oberta a tot poble, cultura i nació, constitueix una llum atractiva i seductora per a tothom qui busqui salvació. Aspirem a aquesta llum; amb ella descobrim les ombres i vers ella caminem.

 

ir atras - anar enrera - go back
La veu de l'església
subir arriba
Este sitio utiliza cookies, puedes ver la política de cookies, aquí -
Política de cookies +