catala espanol
Facbook Facebook Facebook

Romà Casanova Casanova

Romà Casanova Casanova

16 de juny de 2019

Des que el 16 de setembre passat vaig signar el decret de convocatòria del Sínode Diocesà de l’Església de Vic, aquest va fent, ara per ara, els seus petits primers passos. El Sínode Diocesà, expressió màxima de la sinodalitat eclesial, cridat a ser espai de comunió per a avançar en la santedat i en la missió pròpies de l’Església, ha de ser un instrument cabdal per a créixer en la capacitat de l’escolta de la voluntat de Déu en aquest moment de canvi d’època, de canvi de paradigma.

Per a acomplir el que li és propi, el Sínode Diocesà necessita els instruments que li són propis. Hi ha una realitat fonamental: la participació del Poble de Déu. Tots els cristians catòlics de la nostra Església de Vic hem de sentir nostre el Sínode. No és qüestió d’alguns solament. Tothom s’ha d’implicar en la participació que se li demani per fer realitat el que la mateixa paraula «sínode» significa: «fer camí junts».  

El primer petit pas del Sínode ha estat l’escolta i el diàleg en els llocs de comunió eclesial, els consells diocesans de consultors, presbiteral i pastoral diocesà; així com també en les reunions dels arxiprestos, per avançar en la concreció del tema que ha de ser objecte principal en el camí sinodal. En tots aquests àmbits s’ha expressat la necessitat d’objectivar quins camins ens demana el Senyor que fressem per anunciar l’evangeli de nou en aquesta nostra terra de fortes arrels cristianes, on hi ha molts cors en què la fe en Crist s’ha anat desdibuixant o no és present de manera significativa.

Un altre petit pas per avançar en el Sínode Diocesà, ha estat la constitució de la Comissió del Sínode, formada per disset membres, que té com a missió pròpia acompanyar el Sínode en totes les seves fases. En aquest moment, té el repte de concretar més el tema propi del treball sinodal; així com preparar el marc normatiu que faci possible la participació de tots els qui, estimant l’Església i la seva missió, vulguin aportar el seu cor per a l’escolta de la voluntat de Déu, en la pregària, en la reflexió i en el diàleg. Necessitem la pregària de tots per respondre, amb encert, a aquests reptes plantejats. Encertar en el tema i en els materials que ajudin a aconseguir la finalitat pròpia no és pas fàcil. Hi ha necessitat de competència, dedicació i, sobretot, obertura a l’acció de l’Esperit Sant, veritable protagonista del Sínode en totes les seves fases, també en aquesta inicial.   

 

 

ir atras - anar enrera - go back
La voz de la iglesia
subir arriba
Este sitio utiliza cookies, puedes ver la política de cookies, aquí -
Política de cookies +